LỊCH LÀM VIỆC HÀNG NGÀY

LỊCH LÀM VIỆC HÀNG NGÀY

  Tên Skype Thời gian Điện thoại
QUỐC TẾ
  Ms.Bình lalabay.binh@gmail.com 08:00 - 12:00  0865726226
  Ms.Thanh lalabay-booker02 08:00 - 12:00  0914301301
  Ms.Bình lalabay.binh@gmail.com 12:00 - 17:00  0865726226
  Ms.Thanh lalabay-booker02 12:00 - 17:00  0914301301
NỘI ĐỊA
  Ms.Bình lalabay.binh@gmail.com 08:00 - 12:00  0865726226
  Ms.Thanh lalabay-booker02 08:00 - 12:00  0914301301
  Ms.Yến yen.lalabay@gmail.com 08:00 - 12:00  0868706226
  Mr.Tuấn tuan.lalabay@gmail.com 08:00 - 12:00  0972743939
  Mr.Nam thanhnam3191@gmail.com 08:00 - 12:00  0395252525
  Ms.Phổ lalabay.pho@gmail.com 08:00 - 12:00  0986791959
  Ms.Bình lalabay.binh@gmail.com 12:00 - 17:00  0865726226
  Ms.Thanh lalabay-booker02 12:00 - 17:00  0914301301
  Ms.Yến yen.lalabay@gmail.com 12:00 - 17:00  0868706226
  Mr.Tuấn tuan.lalabay@gmail.com 12:00 - 17:00  0972743939
  Mr.Nam thanhnam3191@gmail.com 12:00 - 17:00  0395252525
  Ms.Phổ lalabay.pho@gmail.com 12:00 - 17:00  0986791959
KẾ TOÁN
  Ms.Ngọc ketoan.lalabay@gmail.com 08:00 - 17:00  0988810101

0 phản hồi

Gửi phản hồi