LỊCH LÀM VIỆC HÀNG NGÀY TỪ 23/11/2019 đến 30/11/2019

Tên SKYPER Thời gian Điện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Bình lalabay.binh@gmail.com 08:00 - 12:00  0865726226
Ms.Thanh lalabay-booker02 08:00 - 12:00  0914301301
Ms.Bình lalabay.binh@gmail.com 12:00 - 17:00  0865726226
Ms.Thanh lalabay-booker02 12:00 - 17:00  0914301301
NỘI ĐỊA
Ms.Bình lalabay.binh@gmail.com 08:00 - 12:00  0865726226
Ms.Thanh lalabay-booker02 08:00 - 12:00  0914301301
Ms.Yến yen.lalabay@gmail.com 08:00 - 12:00  0868706226
Mr.Tuấn tuan.lalabay@gmail.com 08:00 - 12:00  0972743939
Mr.Nam thanhnam3191@gmail.com 08:00 - 12:00  0395252525
Ms.Phổ lalabay.pho@gmail.com 08:00 - 12:00  0986791959
Ms.Bình lalabay.binh@gmail.com 12:00 - 17:00  0865726226
Ms.Thanh lalabay-booker02 12:00 - 17:00  0914301301
Ms.Yến yen.lalabay@gmail.com 12:00 - 17:00  0868706226
Mr.Tuấn tuan.lalabay@gmail.com 12:00 - 17:00  0972743939
Mr.Nam thanhnam3191@gmail.com 12:00 - 17:00  0395252525
Ms.Phổ lalabay.pho@gmail.com 12:00 - 17:00  0986791959
KẾ TOÁN
Ms.Ngọc ketoan.lalabay@gmail.com 08:00 - 17:00  0988810101