FLC Luxury Resort Vinh Phuc

Khu Trũng, Quốc lộ 13, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc