Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc

Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.

Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc

Bãi Dài, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Vinpearl Discovery 3 Phú Quốc

Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Vinpearl Discovery 2 Phú Quốc

Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Vinpearl Discovery 1 Phú Quốc

Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Vinoasis Phú Quốc 

Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang